Neem contact op!

Startup Lawyer

Als startup zal je contracten moeten maken om je eigen positie en belangen goed te borgen en vast te leggen. Hulp van een startup lawyer kan hier erg waardevol bij zijn. Denk hierbij aan contracten met leveranciers en aan de contracten met klanten (en medewerkers), maar sowieso voor de oprichting van je bedrijf, de regels met je financiers en evt. aandeelhouders, met je websitebouwer en ga zo maar door.  Voor deze vormen van contracteren gelden veelal de belangrijkste uitgangspunten van het Nederlandse contractenrecht, namelijk het beginsel van contractsvrijheid.

 

Het sluiten van een overeenkomst

Iedereen is helemaal vrij om te bepalen met wie hij een overeenkomst wil sluiten, of hij dat wil doen en wat de inhoud (en vorm) is. De bepalingen in het contractenrecht zijn grotendeels regelend recht. Er geldt dus: alles is via een contract te regelen. Een belangrijke uitzondering op de contractsvrijheid is dat overeenkomsten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde niet-geldig zijn. Dit betekent dat een dergelijke overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Los van het feit dat het belangrijk is om zaken vast te leggen zodat je daar later op terug kan grijpen is het dus van belang om de overeenkomsten die je maakt goed en zorgvuldig te maken en vast te leggen zodanig dat ze geldig zijn.

 

24Legal als Startup Lawyer

Als startup heb je dus contracten te maken met je leveranciers. Zoals ik al schreef is de contractsvrijheid groot. Grote leveranciers zullen je wel hun eigen voorwaarden willen opleggen, maar is dat niet zo dan kan je zelf je algemene voorwaarden op laat stellen en hanteren. Contracteren op basis van algemene voorwaarden dus. Ook daarmee zijn wij u graag van dienst. Neem gemakkelijk contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina. Sneller in contact komen met 24Legal? Dat kan gemakkelijk via onderstaande knop, we staan u graag te woord.

Neem contact met ons op

Neem contact op!
close slider

    Open WhatsApp
    Neem contact met ons op via WhatsApp.