Neem contact op!

Beveiliging persoonsgegevens

Wanneer er toestemming is gegeven mag u persoonsgegevens van burgers verzamelen en verwerken. Deze gegevens moeten nodig zijn voor een beoo0gd doel. Wanneer de doeleinden ook zonder deze persoonsgegevens behaald kunnen worden dan is het niet toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen. Door informatie bij 24Legal in te winnen weet u direct wanneer u persoonsgegevens mag verzamelen. Ook over de beveiliging van persoonsgegevens. Voor al het juridisch advies betreffende uw onderneming vertrouwd u op de externe bedrijfsjurist.

Beveiliging persoonsgegevens noodzakelijk

U heeft de plicht om verzamelde persoonsgegevens op een veilige manier op te slaan. Doet u dit niet dan kan u nalatigheid worden verweten. Soms lekken persoonsgegevens uit. Bijvoorbeeld door een technische of menselijke fout. Of omdat hackers actief zijn geweest. Belangrijke maar ook privacygevoelige gegevens kunnen zomaar elders terecht komen. U bent bij een datalek verplicht dit te melden. Dit doet u bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bescherming van persoonsgegevens blijft een cruciaal onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens</strong>. Met 24Legal kunt u sparren over dit onderwerp. U krijgt professioneel juridisch advies en kunt met al uw vragen bij de helpdesk terecht.

Beveiliging persoonsgegevens inbouwen

Een slecht ingebouwde beveiliging kan leiden tot een datalek. Hierdoor kan er fraude ontstaan. Dit is een ernstige zaak en daarom moet u gebruik maken van gepaste technologie om de gegevens te beschermen. Het College Bescherming Persoonsgegevens kan een boete opleggen wanneer een bedrijf of organisatie zich niet aan de wetgeving houdt. Legal24 adviseert over de wet privacy persoonsgegevens. Ook wanneer u een nieuwsbrief wilt gaan verzenden. Want het opslaan van gegevens mag niet zomaar. Daarom vraagt u juridisch advies aan via de helpdesk van 24Legal. Zo heeft u altijd een aanspreekpunt voor al uw juridische vragen.

Neem contact op!
close slider

    Open WhatsApp
    Neem contact met ons op via WhatsApp.